Geduld Overwint

Hondenopvoedvereniging

Zindelijk maken

Honden zijn van nature netjes en bevuilen hun nest niet graag. Zolang de pup genoeg mogelijkheden heeft om buiten zijn nest zijn behoefte te doen, zal hij zijn nest niet bevuilen. Je moet wel actief aan de slag om je puppy zindelijk te maken. Een belangrijke taak in de zindelijkheidstraining is het voorkomen van ongelukjes door je puppy regelmatig uit te laten.

De basis voor de zindelijkheid wordt al in het nest gelegd. De eerste paar weken houdt de moederhond de nestomgeving schoon. Zodra de puppies wat zelfstandiger zijn, zoeken ze uit zichzelf steeds meer de buitenkant van het nest op om daar hun behoeften te doen. Puppies die in een te klein nest opgroeien, ontwikkelen dit gedrag veel minder sterk. Door gebrek aan een afgelegen hoekje om de behoefte te doen, leren deze puppies het vervuilen van hun eigen nest aan. Deze pups hebben al een enorme achterstand bij het zindelijk worden wanneer ze het nest verlaten. Het is dus belangrijk uw hond bij een goede fokker te kopen, waarbij de nestplaats groot genoeg is en regelmatig schoongemaakt wordt.

Pups peeing

Belangrijk in de zindelijkheidstraining is het voorkomen van ongelukjes. Probeer daarvoor patronen te herkennen in het gedrag van je pup die aan het ontlasten voorafgaan en laat hem regelmatig uit. Leg de eerste dag dat de pup in huis is alvast op verschillende plekken wat kranten neer. De belangrijkste plek is bij de voor- of achterdeur. Let goed op wanneer je pup gaat plassen of zijn behoefte gaat doen en hoe je dit van te voren kunt zien aankomen. Vaak kunt je dit zien aan langdurig snuffelen of aan rondjes draaien op een zelfde plek. Meestal zal de puppy ook wat doen als hij net lekker heeft liggen slapen, heeft gegeten of gespeeld. Juist op die tijdstippen of bij dit gedrag van je pup dat aangeeft dat hij wat moet doen, lok je de puppy mee naar buiten of tilt je hem rustig op en gaat ermee naar buiten. Je brengt hem dan naar een plek waarvan je ook later wilt dat hij daar zijn behoefte doet en wacht net zolang totdat hij wat gaat doen.

Als je wilt dat de pup later op commando zijn behoefte kan doen, kun je nu een commando geven (bijvoorbeeld ‘plasje doen’ of ‘poepje doen’). Direct hierna krijgt hij zijn beloning, heel uitbundig. Ga in het begin, ook als de pup nog geen aanstalten maakt om iets te doen, gewoon vaak met hem naar de plek waar hij zijn behoefte mag doen. Om de een tot twee uur bijvoorbeeld. Als je hier dan even wacht tot hij wat gedaan heeft en hem er uitbundig voor beloont zal hij des te sneller zindelijk zijn. Zorg dat die plek buiten niet te ver weg is.

Als je een tuin hebt en niet wilt dat de hond daar zijn behoefte doet, kun je deze beter niet gebruiken om hem zindelijk te maken. Dan verschuif je namelijk het probleem. Vind je dit niet erg, maak dan een plekje in de tuin waar hij het mag doen. De trip naar buiten is bedoeld voor zijn behoefte en niet om te spelen. Soms vinden pups het buiten zo enorm leuk, dat ze volop spelen en genieten van alle nieuwe indrukken waardoor ze geen tijd hebben om hun behoefte te doen. Als je dan weer binnen bent, doet de pup zijn behoefte in huis. Neem de pup daarom bij voorkeur gelijk weer mee naar binnen nadat hij zijn behoefte heeft gedaan en ga buiten niet met hem spelen. Een paar keer per dag kan hij dan extra mee uit om zijn energie kwijt te raken, de wereld te leren kennen en te spelen. Leer de hond ook dat er verschillende plekken zijn waar hij zijn behoefte mag doen. Anders kom je in de problemen als je de hond eens meeneemt op visite.